เพื่อผูกสัมพันธ์กับเด็กๆไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุุ่น

ผูกสัมพันธ์ด้วยภาษาไทย-ญี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ปุ่น

ข่าวไหม่ล่าสุด


16 มี.ค 2018
ได้เปลี่ยนแบบ Home Page ภาษาไทยแล้ว
16 ส.ค 2017
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิดให้ชมหนังสือภาษาไทยที่บริจาค - นิทานภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยและแนะนำลายชื่อหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามาด้วยวิธีการใช้บริการห้องสมุดเทศบาลโยโกฮามา
26 พ.ค 2015
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิด Home Page ภาษาไทย
26 พ.ค 2015
ห้องเรียนภาษาแม่ ( ภาษาไทย ) ได้เปิดที่เมืองโยโกฮาม่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
05 มี.ค 2015
ได้ประกาศข่าวการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมตอนปลายจาก ME-net ตัวอย่างการกรอกข้อมูล