การเขียนคำไวยากรณ์

ในส่วนคำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคจะมีคำย่อของคำไวยากรณ์กำกับไว้ว่าคำศัพท์นั้นทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ใดในประโยค การแบ่งประเภทคำไวยากรณ์ได้อ้างอิงเกณฑ์ของ “พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับชั้นประถมศึกษา ประโยคตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย” ของสำนักพิมพ์ซันเซโด

คำอธิบายคำย่อของคำไวยากรณ์

คำนามหรือคำวิเศษณ์ซึ่งเมื่อเติม「する」 จะทำหน้าที่เป็นคำกริยาจะเขียนกำกับด้วย「‐する」
คำวิเศษณ์ที่กำกับด้วย「‐と」หมายถึงเมื่อเติม「と」จะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์
คำกริยาคุณศัพท์ หมายถึงคำคุณศัพท์ที่ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศเรียกว่าคำคุณศัพท์ประเภท na จะใช้ในรูป「‐だ・で・な・に」รูปใดรูปหนึ่ง