ชมรม รักภาษาไทย

อาจารย์คนไทยซึ่งเคยศึกษาในญี่ปุ่น
นักศึกษาที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นและสมาชิกที่อยู่ในญี่ปุ่น
จะร่วมมือร่วมแรงกัน เพื่อคอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือเด็กๆทุกคน

pinned ข่าวไหม่ล่าสุด

17 เม.ย 2021
new
ทางชมรมพร้อมเปิดเรียนห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์
 
31 มี.ค 2020
"'คู่มือห้องเรียนภาษาแม่' สาหรับคนไทยที่พานักในญี่ปุ่น" เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ภายใต้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองโยโกฮามะ ปีเรวะที่1)
01 มิ.ย 2019
ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ - ชมรมได้รับเลือกทำ "โครงการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสำหรับชาวเมืองต่างวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ร่วมกันของเมืองโยโกฮามะ"(ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีเรวะที่1 โดยจะจัดทำคู่มือรวบรวมเอกสารการเรียนการสอนและตัวอย่างการสอนจริงในห้องเรียนภาษาแม่ เพื่อเป็นแหล่งรวม "การสอนและถ่ายทอดภาษาแม่รวมทั้งวัฒนธรรมบ้านเกิด" ให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง (เสร็จเดือน มี.ค.2020)
16 มี.ค 2018
ได้เปลี่ยนแบบ Home Page ภาษาไทยแล้ว
16 ส.ค 2017
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิดให้ชมหนังสือภาษาไทยที่บริจาค - นิทานภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยและแนะนำลายชื่อหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามาด้วยวิธีการใช้บริการห้องสมุดเทศบาลโยโกฮามา
26 พ.ค 2015
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิด Home Page ภาษาไทย
26 พ.ค 2015
ห้องเรียนภาษาแม่ ( ภาษาไทย ) ได้เปิดที่เมืองโยโกฮาม่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
05 มี.ค 2015
ได้ประกาศข่าวการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมตอนปลายจาก ME-net ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
このページの先頭へ