ชมรม รักภาษาไทย

อาจารย์คนไทยซึ่งเคยศึกษาในญี่ปุ่น
นักศึกษาที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นและสมาชิกที่อยู่ในญี่ปุ่น
จะร่วมมือร่วมแรงกัน เพื่อคอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือเด็กๆทุกคน

pinned ข่าวไหม่ล่าสุด

11 มิ.ย 2023
new
อาจารย์ทัศนีย์ผู้ให้ความร่วมมือฝ่ายไทยได้มอบ "คู่มือห้องเรียนภาษาแม่" ซึ่งจัดทำโดยชมรมรักภาษาไทยให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13 พ.ค 2023
new
ทางชมรมรักภาษาไทยยังคงเปิดเรียนห้องเรียนภาษาแม่ทางออนไลน์ต่อไป (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและค่าเรียน) สำหรับการติววิชาของเด็ก จะจัดการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเท่าที่ทางชมรมจะกระทำได้ กรุณาส่งอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถาม
16 มี.ค 2022
ตั้งแต่เดือนเมษายน ทางชมรมก็ยังจะจัดห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์ต่อไป
17 เม.ย 2021
ทางชมรมพร้อมเปิดเรียนห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์
31 มี.ค 2020
"'คู่มือห้องเรียนภาษาแม่' สาหรับคนไทยที่พานักในญี่ปุ่น" เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ภายใต้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองโยโกฮามะ ปีเรวะที่1)
01 มิ.ย 2019
ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ - ชมรมได้รับเลือกทำ "โครงการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสำหรับชาวเมืองต่างวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ร่วมกันของเมืองโยโกฮามะ"(ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีเรวะที่1 โดยจะจัดทำคู่มือรวบรวมเอกสารการเรียนการสอนและตัวอย่างการสอนจริงในห้องเรียนภาษาแม่ เพื่อเป็นแหล่งรวม "การสอนและถ่ายทอดภาษาแม่รวมทั้งวัฒนธรรมบ้านเกิด" ให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง (เสร็จเดือน มี.ค.2020)
16 มี.ค 2018
ได้เปลี่ยนแบบ Home Page ภาษาไทยแล้ว
16 ส.ค 2017
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิดให้ชมหนังสือภาษาไทยที่บริจาค - นิทานภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยและแนะนำลายชื่อหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามาด้วยวิธีการใช้บริการห้องสมุดเทศบาลโยโกฮามา
26 พ.ค 2015
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิด Home Page ภาษาไทย
05 มี.ค 2015
ได้ประกาศข่าวการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมตอนปลายจาก ME-net ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
このページの先頭へ