เพื่อผูกสัมพันธ์กับเด็กๆไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุุ่น

ผูกสัมพันธ์ด้วยภาษาไทย-ญี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ปุ่น

ข่าวไหม่ล่าสุด


01 มิ.ย 2019
ขอแจ้งให้ทราบดังนี้ - ชมรมได้รับเลือกทำ "โครงการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสำหรับชาวเมืองต่างวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ร่วมกันของเมืองโยโกฮามะ"(ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีเรวะที่1 โดยจะจัดทำคู่มือรวบรวมเอกสารการเรียนการสอนและตัวอย่างการสอนจริงในห้องเรียนภาษาแม่ เพื่อเป็นแหล่งรวม "การสอนและถ่ายทอดภาษาแม่รวมทั้งวัฒนธรรมบ้านเกิด" ให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างทั่วถึง (เสร็จเดือน มี.ค.2020)
16 มี.ค 2018
ได้เปลี่ยนแบบ Home Page ภาษาไทยแล้ว
16 ส.ค 2017
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิดให้ชมหนังสือภาษาไทยที่บริจาค - นิทานภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยและแนะนำลายชื่อหนังสือภาษาไทยในห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามาด้วยวิธีการใช้บริการห้องสมุดเทศบาลโยโกฮามา
26 พ.ค 2015
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิด Home Page ภาษาไทย
26 พ.ค 2015
ห้องเรียนภาษาแม่ ( ภาษาไทย ) ได้เปิดที่เมืองโยโกฮาม่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
05 มี.ค 2015
ได้ประกาศข่าวการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมตอนปลายจาก ME-net ตัวอย่างการกรอกข้อมูล