การรับสมัครสมาชิก

ทางชมรมฯปรารถนาให้คนไทยและผู้ปกครองร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ
ชมรมรักภาษาไทยเปิดรับสมัครสมาชิกตลอดเวลา

“ทำเมื่อทำได้” “ทำสิ่งที่ทำได้” “ทำเท่าที่ทำได้”

หากท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯและพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กๆ สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ

สมาชิกจัดทำคู่มือ
สมาชิกจัดทำคู่มือ

pinned ติดต่อสอบถามได้ที่

ชมรมรักภาษาไทย

โนริโกะ โอกาเบะ (นก)
Mail: thai_rpt@live.jp, Tel: 090-4397-3712

* กรณีเร่งด่วน กรุณาปรึกษาทางโทรศัพท์

Return to top