กลุ่มติววิชาสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

ทางชมรมฯได้เปิดกลุ่มติววิชาสำหรับเด็กในจังหวัดคานางาวะ (เมืองโยโกฮามาและเมืองคาวาซากิ)

ทางชมรมฯจะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นและการเรียนรู้ในวิชาต่างๆของเด็ก เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางชมรมฯจะเตรียมหนังสือเสริมการเรียนในแต่ละวิชา แบบฝึกหัดวิชาต่างๆและพจนานุกรมที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคน และห้องเรียนนี้เด็กๆสามารถพูดภาษาไทยกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่

ทางชมรมฯจะช่วยให้เด็กได้รับรู้ถึงความดีใจที่ได้รับเมื่อตัวเองมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้มากขึ้น พร้อมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจในการพูดภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ของเด็กๆ

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก สำหรับเด็กชั้นประถมต้น (ป.1-ป.4) ทางชมรมฯใคร่ขอความกรุณาผู้ปกครองรับส่งเด็ก และในกรณีหยุดเรียน กรุณาโทรแจ้งคุณครูให้ทราบล่วงหน้าด้วย

รายละเอียดของกิจกรรม

  1. ทางชมรมฯจะช่วยดูแลการเรียนของเด็กๆ
  2. สำหรับเด็กไทยที่พึ่งมาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทางชมรมฯจะช่วยสอนพิเศษวิชาที่เรียนที่โรงเรียน โดยอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น มีอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยได้ด้วย
  3. นอกจากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆแล้ว ทางชมรมฯจะอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่นให้เด็กๆได้เข้าใจ นอกจากนี้ ทางชมรมฯสามารถให้คำปรึกษากับเด็กๆรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วย
  4. นักเรียนไทยที่เรียนอยู่ในโรงเรียนภายในจังหวัดคานางาวะมีจำนวนไม่มากนัก หากเด็กๆได้มาเรียนพิเศษกับทางชมรมฯ ก็จะได้พบปะกับเพื่อนๆที่ต้องย้ายมาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนตัวเอง เด็กๆจะได้พูดภาษาไทยตามใจปรารถนากับเพื่อนคนไทยเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนในโรงเรียนที่สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยภาษาที่ตัวเองไม่คุ้นเคย
  5. สำหรับเด็กไทยหรือเด็กลูกครึ่งไทยที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น ทางชมรมฯจะช่วยติววิชาที่เด็กแต่ละคนไม่ถนัด เช่น การเรียนอักษรคันจิ การทำความเข้าใจโจทย์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น
  6. ทางชมรมฯจะแนะนำหนังสือเสริมการเรียนวิชาต่างๆ แบบฝึกหัดและพจนานุกรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนของเด็ก โดยจะเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็กแต่ละคน

หากต้องการทราบกำหนดการการเรียนการสอนสามารถติดต่อสอบถามได้

Return to top