จัดล่ามและแปลเอกสาร

pinned จัดล่ามและแปลเอกสารที่เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษา

ทางชมรมฯจัดล่ามและแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและการศึกษาเป็นหลัก

  • ทางชมรมฯให้ความช่วยเหลือด้านภาษากับเด็กนักเรียนคนไทยที่เพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่นเพื่อลดความกังวลใจของเด็ก
  • รับแปลตำราเสริมการเรียน ข้อสอบและเฉลยซึ่งใช้ในโรงเรียน
  • รับแปลจดหมายจากทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองคนไทยได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง

สำหรับการแปลเอกสารและล่าม กรุณาติดต่อล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์

  • ติดต่อสอบถามได้ที่: thai_rpt@live.jp
  • * กรณีเร่งด่วน กรุณาปรึกษาทางโทรศัพท์
  • RPT: 090-4397-3712(โอกาเบะ)

pinned การแปลโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย

การแปลนั้น เราได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น การแปลจึงได้มีการใคร่ครวญถึงสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ผลงานการแปลและการจัดส่งล่าม

Return to top